Rioolinspectie Kapellen

Ondervind je problemen met je riool en heb je werkelijk geen idee wat de oorzaak hiervan is? Laat de rioolexperts in Mechelen van Rioolprobleem.be dan een kijkje nemen. Een rioolspecialist zal de oorzaak van de overlast vaststellen en zo nodig kunnen wij eveneens de nodige reparaties verzorgen. Ook voor rioleringswerken in Machelen kan je bij ons terecht.

Rioolinspectie: Het opsporen van rioolproblemen in Mechelen

Wanneer er bij jou het vermoeden is ontstaan dat er een probleem met je riool aan de orde is in je woning in Mechelen, dan bestaat de mogelijkheid dat het jou zelf niet lukt om de oorzaak te achterhalen. Denk bij rioolproblemen aan zaken als:

  • Een rioolgeur in huis
  • Een verstopping
  • Rioolvliegjes in je woning
  • Vochtproblemen in de woning
  • Een ondergelopen kruipruimte of kelder

riool inspectie

Welke soorten van rioolinspectie in Mechelen zijn er?

Als je er zelf niet uitkomt, dan kun je onze vakmensen een rioolinspectie uitvoeren om ze de oorzaak van de problemen vast te stellen. Een inspectie kan op een drietal diverse manieren uitgevoerd worden.

Door middel van camera-inspectie

Waterdichte, geavanceerde camera’s worden bij deze optie ingezet door het deskundige personeel van Rioolprobleem.be. Zo kunnen er onder meer rioolcamera’s via kabels door de rioolbuizen worden geleid. Ook kunnen er robotcamera’s die kunnen rijden worden ingezet. Voor welke apparatuur wordt gekozen, hangt af van de situatie in jouw woning. De camerabeelden zullen vervolgens worden bekeken door specialisten, die aan de hand hiervan kunnen vaststellen wat jouw rioolproblemen veroorzaakt. Een groot voordeel van deze methode is dat er niet hoeft te worden gebroken of gegraven tijdens deze onderzoeksfase van rioolinspectie. Dit is mogelijk wel nodig om het gevonden probleem te verhelpen.

Rookinspectie als probleemzoeker

Deze methode is zeer geschikt wanneer er een breuk of scheur in een leiding wordt vermoed. Door de leiding af te sluiten en onder hoge druk een niet-schadelijke rooksoort naar binnen te blazen, zal deze rook op de plaats van de breuk of scheur naar buiten komen. Je weet daarna dus precies waar het probleem zit.

Visuele inspectie

Een rioolspecialist in Mechelen zal zonder het gebruik van de bovengenoemde apparatuur een kijkje nemen om het probleem vast te stellen. Bij deze manier is het soms wel nodig om te breken, zodat het probleemgebied bekeken kan worden. Dit is nadelig, maar gelukkig niet in alle situaties noodzakelijk.

De voordelen van een rioolinspectie

Wanneer er zich problemen voor doen in je riool, dan kan je woongenot of de processen in je bedrijf enorm worden verstoord. Aan een rioolinspectie zitten dan ook meerdere voordelen:

Wanneer je te maken hebt met bestaande problemen, waaronder breuken of scheuren, verstoppingen of lekkages, zal dit duidelijk naar voren komen. Ook problematiek als grondverzakkingen of wortelgroei zullen worden vastgesteld.
Problemen worden voorkomen, doordat kleine afwijkingen tijdig aan het licht komen
Om de oorzaak van vele problemen te achterhalen, is het niet noodzakelijk om sloopwerk te verrichten. De riolering kan op afstand worden onderzocht, zodat je hier geen hinder van ondervindt.
Je krijgt een goed beeld van de huidige staat van je rioolstelsel. Wellicht is dit dermate verouderd, dat het aanleggen van een nieuwe riolering de verstandigste optie is.

Wat gebeurt er nadat het riool is geïnspecteerd?

Als de oorzaak van het rioolprobleem in jouw woning of bedrijf is gevonden, dan zal er advies worden gegeven. Waar bij kleinere gebreken vaak direct een oplossing mogelijk is, zal er bij grotere defecten een rioolspecialist een plan opstellen. In dit plan worden zaken opgenomen, zoals welke werkzaamheden er zullen moeten worden verricht om de schade te repareren, wanneer deze werkzaamheden kunnen worden verricht en hoeveel de te verwachten kosten zullen bedragen. Ga je akkoord met dit plan? Dan wordt er een vervolgafspraak ingepland met een van onze professionals.

Rioolinspectie in Mechelen? Vraag dan een professional!

Of je nu bestaande rioolproblemen wilt laten oplossen of juist wilt voorkomen dat er nieuwe problemen in je riolering ontstaan, het is verstandig je riool zo nu en dat te laten inspecteren door een professionele rioolspecialist. De vakmannen van Rioolprobleem.be beschikken over de meest efficiënte materialen en de nieuwste technieken om jouw rioolproblemen op te sporen en te verhelpen. Naast inspectie van het riool kun je ons ook inschakelen voor reparaties en vernieuwingen. Je kunt ons 24 uur per dag bereiken op +32 493 752 480 voor advies of het maken van een afspraak.