Herstelling riolering Antwerpen

Het riool doet onzichtbaar zijn werk, je merkt pas dat er schade aan de riolering aanwezig is wanneer het eigenlijk al te laat is. De gevolgen zijn nare luchtjes, en lekkage die soms zelfs tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Voor herstelling van de riolering in Antwerpen geven we op deze pagina wat meer informatie over de mogelijkheden en aanpak.

riolering herstelling Antwerpen

Tot aan de aansluiting op het gemeentelijk systeem ben je als eigenaar zelf verantwoordelijk voor herstelling van de riolering in Antwerpen. Bij onderhoud en renovatie wordt niet altijd rekening gehouden met de leidingen achter, onder en naast de woning. Wanneer zich hier problemen voordoen, is dat niet altijd eenvoudig op te sporen en te repareren. Er zijn verschillende stappen om te doorlopen om de riolering te herstellen:

1. Wat is het probleem?

Nare luchtjes uit het riool of een blokkade in het toilet. Het zijn veelvoorkomende problemen met vaak een andere oorzaak. Dat geldt ook voor een lekkage die zich openbaart door vochtige plekken op de muren. Eerst moet de aard van het probleem vastgesteld worden.

2. Waar ligt de oorzaak van het probleem?

Wanneer het probleem bekend is, kunnen de mogelijke oorzaken van de overlast worden bepaald. Omdat problemen met de riolering vaak onzichtbaar zijn voor het blote oog, is het van belang om de mogelijkheden te beperken alvorens aan de slag te gaan met professionele apparatuur.

3. Detectie methoden

Nu de mogelijke oorzaak bekend is, wordt het tijd om de exacte locatie vast te stellen. Hier zijn diverse methodes voor beschikbaar, van relatief eenvoudige oplossingen zoals een gekleurd gas door de leiding pompen, tot high-tech methodes met een infrarood camera. Bij herstelling van de riolering in Antwerpen is het van belang om onnodig hakken en breken te voorkomen. Daarom zijn er verschillende oplossingen ontwikkeld die de specialist als het ware door de muren laat kijken.

4. Herstelling riolering

Nu de oorzaak is gevonden, kan de juiste manier van herstellen bepaald worden. Soms is het een optie om een deel van de leiding te repareren, maar het is ook mogelijk dat een groot deel van de riolering vervangen moet worden. Per situatie zal worden bekeken welke oplossing het meest voordelige resultaat oplevert. Een tijdelijk lapmiddel kan goedkoper uitvallen, maar als je een jaar later weer een gat moet maken in de muur is dit niet de meest voor de hand liggende oplossing. Er wordt dus niet alleen rekening gehouden met een oplossing voor vandaag, maar ook voor de toekomst.

Houd ook rekening met de riolering buiten

Bij herstelling van de riolering in Antwerpen wordt vaak niet stilgestaan bij de riolering buiten de woning. De eigenaar van het pand is namelijk verantwoordelijk voor de leidingen tot aan de erfgrens. Wanneer er zich naast de woning ook een tuin bevindt die bij de woning hoort, is de eigenaar ook voor dit deel van de riolering verantwoordelijk. Hoewel dit deel doorgaans beter toegankelijk is voor reparatiewerken, worden problemen buiten het pand vaak pas laat geconstateerd. Je verblijft immers meer in de woning dan in de tuin.

Door planmatig te werken kun je snel de riolering herstellen, met een minimum aan overlast en kosten.