Verplichte scheiding van afvalwater en regenwater

Verplichte scheiding van afvalwater en regenwater

We geven hieronder graag wat meer uitleg over de wetgeving rond de scheiding van afvalwater en regenwater.

In Vlaanderen is het namelijk in bepaalde gevallen verplicht om:

  • het afvalwater apart te lozen in de riolering.
  • en het regenwater af te koppelen van de riolering.
    Als het niet mogelijk is om het regenwater te hergebruiken, te laten infiltreren in de grond of tijdelijk op te slaan, mag het ook geloosd worden in de regenwaterafvoer van het gescheiden rioleringsstelsel.

scheiding afvalwater en regenwater

Waarom moeten we afkoppelen?

Regenwater hoort niet thuis in de riolering

Schoon water dat op de riolering zit, verdunt het afvalwater dat op de zuiveringsinstallaties toekomt. Daardoor vermindert het rendement van het waterzuiveringsproces. Al dat water transporteren via de riool, kost ook bijzonder veel energie. Daar hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan, zowel ecologisch als economisch.

Als een riool zich helemaal opvult met regenwater, kan er ook water op straat komen te staan. Door het bijkomende debiet gaan bovendien de overstorten op het rioleringsstelsel vaker werken. Zo komt er sneller ongezuiverd water in onze waterlopen terecht. Allemaal redenen om regenwater zo veel mogelijk te scheiden van huishoudelijk afvalwater.

Wanneer is scheiding van afvalwater en regenwater verplicht?

  • Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwing van een woning. Daarvoor geldt de ‘Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater’.
  • Als er in de straat een gescheiden rioolstelsel is. Of uw straat al een gescheiden riolering heeft, kunt u navragen bij uw rioolbeheerder. Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de scheiding tussen het afvalwater en het regenwater alleen verplicht als we daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten aanleggen.

Bij renovatie of her aanleg van de riool in uw straat, zult u dus verplicht zijn om uw regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in uw straat zijn uitgevoerd. Bij elke ingreep aan uw woning, of wanneer u de tuin opnieuw aanlegt, bekijkt u daarom best of u het regen- en afvalwater kan scheiden. Zo voorkomt u bijkomende kosten in de toekomst.

In bepaalde gevallen is ook een regenwaterput voor die woningen verplicht.

Wie betaalt de kosten voor de werken om afvalwater en regenwater te scheiden?

De kosten van de werken op het eigen terrein om afvalwater en regenwater of hemelwater te scheiden, zijn voor de eigenaar van de woning.

In bepaalde gevallen kan de gemeente of rioolbeheerder technische of financiële ondersteuning bieden voor die werken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeentelijke technische dienst of uw rioolbeheerder.

Wie is uw drinkwaterbedrijf en rioolbeheerder?

Dat hangt af van in welke gemeente u woont, u kunt uw bedrijf voor drinkwater of rioolbeheerder niet zelf kiezen.

Op de website van Aqua Flanders kunt u

Tik uw postcode of gemeente in. Onder de kaart verschijnen de contactgegevens.

In sommige gemeenten zijn er 2 drinkwaterbedrijven die leidingwater leveren. Het hangt er dan vanaf in welke straat u woont. Vraag in dat geval aan een van beide drinkwaterbedrijven of zij al dan niet water leveren in uw straat.

Algemeen scheiding afvalwater en regenwater

U kunt terecht bij de technische dienst of de rioolbeheerder van uw gemeente met vragen over:

  • gescheiden lozing van afvalwater en regenwater.
  • aansluiting op de riolering.
  • eventuele subsidie voor het uitvoeren van de werken.

Wat kan Rioolprobleem voor u betekenen?

Rioolprobleem neemt deze werken met veel zorg en plezier voor haar rekening. Contacteer ons met al uw vragen, we komen indien nodig ter plekke om de werken in te schatten, een schatting te maken van de kosten en spreken na akkoord met u af wanneer we deze werken zullen uitvoeren, zodat u met een gerust hart het werk kan overlaten aan een professioneel bedrijf.

Volg Rioolprobleem nu ook Facebook. Benieuwd naar wat klanten van ons vinden? Kijk dan hier.

Vragen over deze ontstoppingsdienst? Even overleggen?

📱 +32 493 752 480
📧 info@rioolprobleem.be
📜󠀢 󠀢OF VRAAG EEN OFFERTE ONLINE